Ankara Kameralı Sohbet

Ankara Kameralı Sohbet

Ankara Kameralı Sohbet Odaları içerisinde binlerce Ankaralı kullanıcı Sohbet Chat yapıyor, kendilerine arkadaş arıyor. Sohbet Odaları içerisinde yalnızca Ankara ilinden değil Türkiye’nin 81 ilinden kullanıcılar Ücretsiz Sohbet ederek kendilerine Ankaralı arkadaş arıyor.

Ankaralı kullanıcılarımız bilir ama farklı illerden olup da Ankara Sohbet Odaları içerisinde kendilerine Ankaralı arkadaş arayışında olan kullanıcılarımız için ilimizi tanıtalım.

Ankara Hakkında
Ankara Nüfusu
İlin, Ankara kentinin başşehir olduğundan sonra hızla kalabalıklaşmıştır. Özel ve kamu sektörü yatırımları başşehir ve yöresine yoğunlaşmış, bunun sonucu ortaya çıkan çalışma imkânları büyük bir nüfus akımına yol açmıştır. Ekonomi, sağlık ve eğitim altyapısının gelişmişliği, suç oranının düşük olması, kişi başına kamu yatırımının ve kişi başına mevduatın yüksek olması gibi nedenlerin göçü teşvik ediyor olması muhtemeldir.

Cumhuriyet tarihi boyunca ilin nüfusu ülke nüfusunun iki katı hızda artmıştır. Ankara’nın nüfusu hiçbir zaman tam anlamıyla hesaplanamaz. Memur ve öğrenciler ağırlıkta olduğu için net nüfus bulunamaz. TÜİK verilerine göre nüfusu 5 milyondan fazla iken gayriresmî nüfusu 8 milyondur.

1927 sayımında nüfusu 404 bin olan il Türkiye nüfusunun %3,2’sine sahipken bugün 8 milyon nüfus ile bu oran %6,3’tür. 2007-2008 yılları arasında ise nüfus artış hızı (%1,83), ülke nüfus artış hızının (% 1,32) bir buçuk katı olmuştur. Bu büyümenin başını çeken Ankara şehri aldığı göçe rağmen, 2008’de Ankara’da işsizlik oranı (%11,8) Türkiye genel işsizlik oranına (%11,0) yakındır. İstihdam edilenlerin %72’si hizmetler, %26’sı sanayi, %2’si tarımda çalışır (bu oranlar Türkiye için sırayla %49, %27 ve %24’tür).

Ankara’nın
Nüfusu 2019 yılı itibarıyla 5.639.076 kişidir. İç Anadolu’da bulunan ve nüfusları azalmakta olan Çorum ve Yozgat, Ankara’ya en çok net göç veren illerdir. İl nüfusunun tamamı il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Ayrıca 15.608.868 kişilik İç Anadolu nüfusunun aşağı yukarı yarısı Ankara ilinde ikamet etmektedir.

Ankara il nüfusu Türkiye geneline göre daha yüksek bir eğitim düzeyine sahiptir. 2008 verilerine göre, 15 yaş üstü okuma yazma oranı toplam il nüfusunun %88’ini (erkeklerde %91, kadınlarda %86’sını) oluşturur, bu oran Türkiye için %83’tür (erkeklerde %88, kadınlarda %79). Bu farklılık bilhassa nüfusun üniversite eğitimli kesiminde belirginleşir: üniversite ve yüksek okul mezunlarının toplam nüfusa oranı Ankara’da %10,6, Türkiye genelinde ise %5,4’tür.

 


Yazar: yazar

Görüntüleme: 137 defa

Kategori: Genel

Yayınlanma Tarihi: 23 Ekim 2021

Cevap bırakın

radyo dinle Türkiye'nin en iyi radyosunu sende hemen dinle.

Ses 50